EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:158:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 158, 6 maj 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 158

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
6 maj 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/731 av den 26 januari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranderegler för sanktioner som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ålägger centrala motparter i tredjeland eller anknutna tredje parter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/732 av den 26 januari 2021 om ändring av delegerade förordning (EU) nr 667/2014 vad gäller innehållet i den dossier som utredaren ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rätten att bli hörd med avseende på preliminära beslut och deponering av avgifter och viten ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/733 av den 5 maj 2021 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 887/2011 och (EU) 2017/961 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet för Enterococcus faecium CECT 4515 som fodertillsats och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1395 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet för Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som fodertillsats ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/734 av den 5 maj 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/521 om införande av särskilda arrangemang för den mekanism som innebär krav på uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

13

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/735 av den 4 maj 2021 om förlängning av den åtgärd som Irlands Department of Agriculture, Food and the Marine vidtagit för att i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Biobor JF [delgivet med nr C(2021) 3026]

15

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Styrelsens beslut nr 5-2020 av den 21 oktober 2020 om interna bestämmelser avseende begränsningar av vissa av de rättigheter som registrerade har i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för åtgärder som vidtas av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (European Union Aviation Safety Agency)

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ( EUT L 163, 25.6.2009 )

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top