EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:132:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 132, 19 april 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 132

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
19 april 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/628 av den 16 april 2021 om genomförande av artikel 17.3 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/629 av den 4 november 2020 om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 532/2014 och (EU) nr 1255/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, vad gäller detaljerade minimikrav för revisioner och de uppgifter som ska registreras och lagras

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 av den 16 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/631 av den 12 april 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Budaörsi őszibarack” [SGB])

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632 av den 13 april 2021 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och kommissionens beslut 2007/275/EG ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/633 av den 14 april 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av mononatriumglutamat med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indonesien efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/634 av den 15 april 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller övergångsbestämmelser, uppgifter om Förenade kungariket och dess kronbesittningar Guernsey, Isle of Man och Jersey samt förteckningen över tredjeländer från vilka vissa mjölkprodukter som måste genomgå en särskild riskreducerande behandling mot mul- och klövsjuka får föras in till unionen ( 1 )

108

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/635 av den 16 april 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Belarus, Folkrepubliken Kina och Ryssland efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

145

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/636 av den 16 april 2021 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

194

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top