EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:120:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 120, 8 april 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 120

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
8 april 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/571 av den 20 januari 2021 om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller förteckningen över ämnen som får tillsättas i modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/572 av den 20 januari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller tillämpningsdagen för vissa av dess bestämmelser ( 1 )

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/573 av den 1 februari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/625 vad gäller importvillkor för levande snäckor, sammansatta produkter och fjälster som släpps ut på marknaden som livsmedel ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/574 av den 30 mars 2021 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2017/375 och (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet prosulfuron ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/575 av den 30 mars 2021 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

13

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 ( EUT L 83, 22.3.2012 )

16

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna ( EUT L 69, 8.3.2014 )

17

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 379/2014 av den 7 april 2014 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ( EUT L 123, 24.4.2014 )

18

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 om inrättande av Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö, Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor, Europeiska genomförandeorganet för forskning, Europeiska innovationsrådet och genomförandeorganet för små och medelstora företag, Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur samt om upphävande av genomförandebesluten 22013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU och 2013/770/EU ( EUT L 50, 15.2.2021 )

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top