EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:058:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 058, 19 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 58

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
19 februari 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/250 av den 16 februari 2021 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfälliga lättnader från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider vid flygplatser i unionen på grund av covid-19-krisen ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (Gusp) 2021/251 av den 18 februari 2021 om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/252 av den 29 januari 2021 om avdrag från Portugals fångstkvot för ansjovis på grund av överfiske under det föregående året

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/253 av den 17 februari 2021 om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/254 av den 18 februari 2021 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 samt förordningarna (EG) nr 218/2007 och (EG) nr 1518/2007 vad gäller import av produkter med ursprung i Förenade kungariket och uteslutning av dessa produkter från tullkvoter med pågående kvotperioder

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/255 av den 18 februari 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/256 av den 18 februari 2021 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen, i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

36

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/257 av den 18 februari 2021 till stöd för Oslo-handlingsplanen för genomförande av 1997 års konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

41

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/258 av den 18 februari 2021 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe

51

 

*

Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2021/259 av den 10 februari 2021 om tillämpningsföreskrifter för industrisäkerhet avseende säkerhetsskyddsklassificerade bidrag

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top