EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:055:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 055, 16 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 55

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
16 februari 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

1

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/183 av den 12 februari 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/2453 vad gäller innehavaren av godkännandet och dess företrädare i unionen för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av vissa genetiskt modifierade rapssorter (delgivet med nr C(2021) 823)  ( 1 )

2

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/184 av den 12 februari 2021 om ändring av besluten 2009/813/EG, 2009/814/EG och 2010/429/EU samt genomförandebesluten 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 och (EU) 2020/1360 vad gäller innehavaren av godkännandet och dennes företrädare i unionen för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer (delgivet med nr C(2021) 826)  ( 1 )

4

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top