EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:046:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 046, 10 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 46

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
10 februari 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/152 av den 3 februari 2021 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Ponikve” (SUB)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/153 av den 3 februari 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias) (SGB)

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/154 av den 3 februari 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar”Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) (SGB)

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/155 av den 9 februari 2021 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för koltetraklorid, klortalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, metiokarb, ometoat, propikonazol och pymetrozin i eller på vissa produkter ( 1 )

5

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/156 av den 9 februari 2021 om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/157 av den 9 februari 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1616 vad gäller industriventiler, svetsprocedurer, utrustning för kylsystem och värmepumpar, eldrörspannor, industriella rörledningar av metalliska material, koppar och kopparlegeringar, utrustning och tillbehör för gasol samt säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning

40

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Arbetsordning för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Januari 2021

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top