EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:040:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 040, 4 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 40

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
4 februari 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/125 av den 28 januari 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Huile de noix du Périgord” (SUB)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/126 av den 28 januari 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Rudarska greblica” [SGB])

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/127 av den 3 februari 2021 om fastställande av kraven för införsel till unionens territorium av träemballage för transport av vissa varor med ursprung i vissa tredjeländer och för växtskyddskontroller av sådant material, samt om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/1137

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/128 av den 3 februari 2021 om fastställande av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s utgifter

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/129 av den 3 februari 2021 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet vitlöksextrakt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/130 av den 3 februari 2021 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen, i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/131 av den 3 februari 2021 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) ( EUT L 198, 25.7.2019 )

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top