EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:011:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 011, 14 januari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 11

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
14 januari 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/24 av den 13 januari 2021 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen, i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/25 av den 13 januari 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Accounting Standard (IAS) 39 samt International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 och 16 ( 1 )

7

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/26 av den 12 januari 2021 om ytterligare förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 och förlängdes genom besluten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970, (EU) 2020/1253 och (EU) 2020/1659 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen

19

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1577 av den 21 september 2020 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( EUT L 361, 30.10.2020 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top