EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:438:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 438, 28 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 438

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
28 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2202 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1251/2008 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka sändningar av vattenbruksdjur får importeras till unionen ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2203 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2018/659 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer från vilka införsel till unionen av sändningar av hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2204 av den 22 december 2020 om ändring av bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till unionen ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2205 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller införande av Förenade kungariket och kronbesittningen Guernsey i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till eller transiteras genom unionen ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2206 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 vad gäller införande av Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner får importeras till unionen ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2207 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel till unionen ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2208 av den 22 december 2020 om införande av Förenade kungariket som ett tredjeland från vilket sändningar av hö och halm får importeras till unionen ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2209 av den 22 december 2020 om ändring av bilagorna I, II och III till genomförandeförordning (EU) 2019/626 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2210 av den 22 december 2020 om ändring av bilagorna III, VI, VII, IX, X, XI och XII till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller kraven avseende den skyddade zonen Nordirland samt förbuden och kraven för införsel till unionen av växter, växtprodukter och andra föremål från Förenade kungariket ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2211 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller Förenade kungariket

41

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2212 av den 22 december 2020 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade kungariket och kronbesittningen Jersey (delgivet med nr C(2020) 9453)  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2213 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får importeras till unionen (delgivet med nr C(2020) 9547)  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2214 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till genomförandebeslut 2012/137/EU vad gäller införande av Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma från tamsvin får importeras till unionen (delgivet med nr C(2020) 9551)  ( 1 )

51

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2215 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller införande av Förenade kungariket och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma från tamdjur av nötkreatur får importeras till unionen [delgivet med nr C(2020) 9552]  ( 1 )

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2216 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till beslut 2006/168/EG vad gäller införande av Förenade kungariket och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer från vilka embryon från nötkreatur får importeras till unionen ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2217 av den 22 december 2020 om ändring av bilagorna I och III till beslut 2010/472/EU vad gäller införande av Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma, ägg och embryon från får och getter får importeras till unionen (delgivet med nr C(2020) 9554)  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2218 av den 22 december 2020 om ändring av bilagan till beslut 2011/163/EU vad gäller godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lämnats in av Förenade kungariket och dess kronbesittningar [delgivet med nr C(2020) 9556]  ( 1 )

63

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2219 av den 22 december 2020 om likvärdighet avseende annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde samt fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion som produceras i Förenade kungariket (delgivet med nr C(2020) 9590)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top