EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 434, 23 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 434

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
23 december 2020


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/2189 av den 18 december 2020 om bemyndigande för Nederländerna att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2190 av den 29 oktober 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2124 vad gäller offentlig kontroll vid gränskontrollstationen där varor lämnar unionen och vissa bestämmelser om transitering och omlastning ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2191 av den 20 november 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller tidsfristerna för ingivande av summariska införseldeklarationer och deklarationer före avgång vid sjötransport från och till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium inklusive Kanalöarna och Isle of Man

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2192 av den 7 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller det identifieringsmärke som ska användas för vissa produkter av animaliskt ursprung i Förenade kungariket med avseende på Nordirland ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2193 av den 16 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller kraven på flygbesättningens kompetenser och utbildningsmetoder och vad gäller rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2194 av den 16 december 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Milas Zeytinyağı” [SUB])

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2195 av den 16 december 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Monti Iblei” [SUB])

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2196 av den 17 december 2020 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2197 av den 21 december 2020 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

50

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2198 av den 22 december 2020 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2020/1628 om införande av unionsövervakning i efterhand av import av förnybar drivmedelsetanol

52

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2020/2199 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 8 december 2020 om utnämning av chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (Eucap Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2200 av den 17 december 2020 om förlängning av perioden för att samla in stödförklaringar för vissa europeiska medborgarinitiativ i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1042 [delgivet med nr C(2020) 9226]

56

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2201 av den 22 december 2020 om utnämning av vissa ledamöter och deras suppleanter i nätverksstyrelsen och i den europeiska samordningscellen för luftfartskriser vad gäller nätverksfunktioner för flygledningstjänst ( 1 )

59

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Revisionsrättens beslut nr 19–2020 av den 14 december 2020 om ändring av artikel 19 i dess arbetsordning

66

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rekommendation nr 1/2020 av den tullkommitté som inrättats enligt frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan av den 8 december 2020 om tillämpningen av artikel 27 i protokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top