EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:427:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 427, 17 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 427

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
17 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2108 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller det kontrollmärke som ska användas för visst kött avsett att användas som livsmedel i Förenade kungariket med avseende på Nordirland ( 1 )

1

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2109 av den 16 december 2020 om ändring av besluten 93/52/EEG, 2003/467/EG, 2004/558/EG och 2008/185/EG vad gäller förteckningarna över medlemsstater och regioner därav som är erkända som officiellt fria från flera sjukdomar hos landlevande djur [delgivet med nr C(2020) 9301]  ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2110 av den 16 december 2020 om ändring av del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller sjukdomsfri status i Förenade kungariket med avseende på Nordirland i fråga om vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (delgivet med nr C(2020) 9303)  ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2111 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller hänvisningen till Förenade kungariket med avseende på Nordirland för godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (delgivet med nr C(2020) 9302)  ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2112 av den 16 december 2020 om ändring av bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG vad gäller godkännande av Förenade kungarikets beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, aviär influensa och Newcastlesjuka [delgivet med nr C(2020) 9307]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2113 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till kommissionens beslut 2004/3/EG om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller uppgifterna för Förenade kungariket [delgivet med nr C(2020) 9306]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top