EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:423:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 423, 15 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 423

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
15 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2079 av den 8 december 2020 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning för en registrerad spritdryck (Münchener Kümmel)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2080 av den 9 december 2020 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2081 av den 14 december 2020 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2082 av den 14 december 2020 om fastställande av det vägda genomsnittet av de högsta mobiltermineringstaxorna i hela unionen och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2019/2116

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2083 av den 14 december 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Japan i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2084 av den 14 december 2020 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2018/2067 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2085 av den 14 december 2020 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG ( 1 )

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2086 av den 14 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/532 vad gäller undantag från genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 för kontroller genom övervakning när det gäller stödansökningar inom arealrelaterade stödsystem och stödanspråk avseende arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2087 av den 14 december 2020 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet mankozeb, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

50

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2020/2088 av den 11 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller märkningen av allergiframkallande doftämnen i leksaker ( 1 )

53

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2020/2089 av den 11 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller förbudet mot allergiframkallande doftämnen i leksaker ( 1 )

58

 

 

BESLUT

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/2090 av den 4 december 2020 om ändring av beslut ECB/2013/10 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2020/60)

62

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/2091 av den 4 december 2020 om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2020/61)

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top