EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:409:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 409, 4 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 409

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
4 december 2020


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 av den 25 november 2020 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1829 av den 24 november 2020 om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV och vissa poster i bilagorna II och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall för övervägande vid det femtonde mötet i parternas samarbetskonferens och om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det mötet när det gäller förslag från andra parter i den konventionen om ändring av bilaga IV och vissa poster i bilagorna II, VIII och IX till den konventionen

28

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1830 av den 27 november 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 40:e mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)

34

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1831 av den 30 november 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats genom det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller anpassningen av vissa referenskvantiteter som anges i bilaga IV till det avtalet

36

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt ( EUT L 58, 27.2.2020 )

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top