EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:358:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 358, 28 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 358

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
28 oktober 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1564 av den 6 augusti 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/985 vad gäller dess övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/1565 av den 27 oktober 2020 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1,4-diaminobutan, 1-metylcyklopropen, ammoniumacetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, cyprodinil, kalksten, mandipropamid, peppar, pyridaben, repellenter: blodmjöl, algextrakt och trimetylaminhydroklorid i eller på vissa produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/1566 av den 27 oktober 2020 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bupirimat, karfentrazonetyl, etirimol och pyriofenon i eller på vissa produkter ( 1 )

30

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1567 av den 26 oktober 2020 om ekonomiskt stöd till utvecklingen av den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka i enlighet med artikel 61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1568 av den 27 oktober 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2020) 7547]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top