EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:354:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 354, 26 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 354

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
26 oktober 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1546 av den 23 oktober 2020 om fastställande av strukturen och de detaljerade arrangemangen för förteckningen över de källor och metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter i enlighet med det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS 2010) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1547 av den 23 oktober 2020 om rättelse av den polska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2018/274 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer och anmälningar, och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/561

4

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2020/1548 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 13 oktober 2020 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

5

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1549 av den 22 oktober 2020 om upphävande av beslut 2004/200/EG om åtgärder för att förhindra att pepinomosaikvirus införs till och sprids inom gemenskapen (delgivet med nr C(2020) 7139)

7

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1550 av den 23 oktober 2020 om inrättande av det fleråriga kontrollprogram för perioden 2021–2025 som kommissionens experter ska genomföra i medlemsstaterna för att verifiera tillämpningen av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

9

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2020/1551 av den 22 oktober 2020 om ändring av rådets rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner

19

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/1552 av den 14 oktober 2020 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser (ECB/2020/50)

22

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/1553 av den 14 oktober 2020 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2020/51)

24

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/1554 av den 14 oktober 2020 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om hur ofta rapportering till Europeiska centralbanken ska ske avseende kvaliteten på extern statistik (ECB/2020/52)

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top