EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:326:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 326, 8 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 326

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
8 oktober 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1413 av den 29 juni 2020 om rättelse av den svenska språkversionen av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1414 av den 1 oktober2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Χοιρομέρι Πιτσιλιάς” (Hiromeri Pitsilias) (SGB)

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1415 av den 1 oktober 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Queijo Terrincho” (SUB))

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1416 av den 1 oktober 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar(”Ρόδι Ερμιόνης” (Rodi Ermionis) [SUB])

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/1417 av den 2 oktober 2020 om förbud mot fiske efter rödtunga i Nafo-område 3NO med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1418 av den 6 oktober 2020 om godkännande av ett förtvålat extrakt av paprika (Capsicum annuum) (kapsantin) som fodertillsats för slaktkycklingar, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt, värphöns och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för värpning ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/1419 av den 7 oktober 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av askorbinsyra (E 300) och citronsyra (E 330) på vita grönsaker avsedda för vidare bearbetning ( 1 )

11

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1201 av den 14 augusti 2020 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Wells et al.) ( EUT L 269, 17.8.2020 )

14

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) ( EUT L 84, 31.3.2016 )

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top