EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:311:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 311, 25 september 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 311

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
25 september 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdande av rådets genomförandebeslut om bemyndigande för Förenade kungariket att för egen räkning ge sitt samtycke till att vara bundet av vissa internationella avtal som ska tillämpas under övergångsperioden på området för unionens gemensamma fiskeripolitik

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2020/1323 av den 21 september 2020 om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2020 i unionens vatten och andra vatten

2

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1324 av den 21 september 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller Förenade kungarikets anslutning till 1995 års konvention om handel med spannmål

6

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1325 av den 21 september 2020 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom ramen för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten vad gäller den ansökan om anslutning till den konventionen som lämnats in av Förenade kungariket och om upphävande av beslut (EU) 2019/510

8

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ( EUT L 328, 21.12.2018 )

11

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top