EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:206:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 206, 30 juni 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 206

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
30 juni 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/890 av den 23 juni 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [”Mele del Trentino” (SGB)]

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/891 av den 26 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 447/2014 vad gäller särskilda bestämmelser för att anpassa genomförandet av program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) med särskilda åtgärder med anledning av covid-19-pandemin

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/892 av den 29 juni 2020 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet betacyflutrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/893 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter

27

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2020/895 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 25 juni 2020 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2020/401 (Atalanta/2/2020)

63

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2020 av gemenskapens och Schweiz gemensamma kommitté för landtransporter av den 19 juni 2020 om anpassning av beslut nr 2/2019 till införlivandedatumen för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 och (EU) 2016/798, vilka skjutits fram på grund av covid-19-pandemin [2020/896]

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top