EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:191:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 191, 16 juni 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 191

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
16 juni 2020


Innehållsförteckning

 

Rättelser

Sida

 

*

Rättelser till rådets beslut (EU) 2020/102 av den 20 januari 2020 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025( EUT L 20, 24.1.2020 )

1

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2017/396 av den 7 mars 2017 om genomförande av artikel 9.5 i förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo ( EUT L 60, 8.3.2017 )

2

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg ( EUT L 314, 5.12.2019 )

3

 

*

Rättelse till rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen ( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 256 av den 13 september 1991 ) (Svensk specialutgåva, Område 15, Volym 10, s. 145)

5

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv (EU) 2020/367 av den 4 mars 2020 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG vad gäller fastställande av bedömningsmetoder för skadliga effekter av omgivningsbuller ( EUT L 67, 5.3.2020 )

6

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2099 av den 23 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland ( EUT L 322, 12.12.2019 )

7

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1130 av den 2 juli 2019 om enhetliga villkor för en harmoniserad tillämpning av territoriella typindelningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 ( EUT L 179, 3.7.2019 )

8

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top