EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:098:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 098, 31 mars 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 98

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
31 mars 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/463 av den 24 mars 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Kiwi de Corse” (SGB))

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/464 av den 26 mars 2020 om vissa tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller de handlingar som krävs för retroaktivt godkännande av perioder för omställning, produktion av ekologiska produkter och information som ska tillhandahållas av medlemsstaterna ( 1 )

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/465 av den 30 mars 2020 om nödåtgärder till stöd för producentorganisationer i frukt- och grönsakssektorn i de italienska regionerna Emilia Romagna, Venetien, Trentino Alto-Adige, Lombardiet, Piemonte och Friuli-Venezia Giulia med hänsyn till de skador på deras produktion som orsakats av den asiatiska brunmarmorerade bärfisen (Halyomorpha halys)

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 av den 30 mars 2020 om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19 ( 1 )

30

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/467 av den 25 mars 2020 om fastställande av den slutliga tilldelningen till medlemsstaterna av unionsstöd för frukt och grönsaker i skolan och för skolmjölk för perioden 1 augusti 2020–31 juli 2021 och om ändring av genomförandebeslut C(2019) 2249 final [delgivet med nr C(2020) 1795]

34

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Beslut av styrelsen för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar av den 9 september 2019 om interna regler angående begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

38

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2020 av associeringskommittén EU–Konungariket Marocko av den 16 mars 2020 om informationsutbyte mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko i syfte att utvärdera effekterna av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan [2020/468]

45

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top