EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:062:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 062, 2 mars 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 62

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
2 mars 2020


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2020/283 av den 18 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2020/284 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer

7

 

*

Rådets direktiv (EU) 2020/285 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt

13

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/286 av den 27 februari 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den sextiotredje sessionen i FN:s narkotikakommission beträffande tillägg av ett ämne i förteckningen över ämnen i förteckning I till Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen

24

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/287 av den 27 februari 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 och 152, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 3, 6 och 16, vad gäller förslaget till ändringar av den konsoliderade resolutionen R.E.5 och vad gäller förslagen om godkännande att utarbeta en ändring av den globala tekniska föreskriften nr 6 samt att utarbeta en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt

26

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top