EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:054:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 054, 26 februari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 54

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
26 februari 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/256 av den 16 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/257 av den 16 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området arbetskraft ( 1 )

9

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/258 av den 16 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området inkomster och levnadsvillkor ( 1 )

16

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/259 av den 25 februari 2020 om ändring för trehundrationde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

29

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/260 av den 25 februari 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1202 vad gäller förhindrande av och skydd mot explosion

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2019/2208 av den 9 december 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i AEP-kommittén, som inrättats genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, beträffande antagandet av protokoll nr 1 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete ( EUT L 332, 23.12.2019 )

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top