EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:042:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 042, 14 februari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 42

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
14 februari 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/196 av den 13 februari 2020 om förlängt godkännande av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger CBS 109.713 som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel, mindre vanligt förekommande fågelarter (utom äggläggande fåglar) och burfåglar samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1380/2007, (EG) nr 1096/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 843/2012 (innehavare av godkännandet: BASF SE) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/197 av den 13 februari 2020 om godkännande av allurarött AC som fodertillsats för katter och hundar ( 1 )

4

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/198 av den 13 februari 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 vad gäller upprättandet av ett register över geografiska beteckningar som skyddas inom sektorn för aromatiserade vinprodukter samt förteckningen över befintliga geografiska beteckningar i registret

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/199 av den 13 februari 2020 om registrering av import av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Egypten

10

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2020/200 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 11 februari 2020 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia) och om upphävande av beslut (Gusp) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

15

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/201 av den 12 februari 2020 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2020) 541]

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top