EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:037:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 037, 10 februari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 37

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
10 februari 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/178 av den 31 januari 2020 om presentation av information för resenärer som anländer från tredjeländer, användare av posttjänster och vissa yrkesmässiga aktörer när det gäller förbud mot införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

1

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/179 av den 3 februari 2020 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning för en registrerad spritdryck (Berliner Kümmel)

4

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/180 av den 7 februari 2020 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P och Aspergillus oryzae KCTC 10258BP som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

5

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/181 av den 7 februari 2020 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Grekland [delgivet med nr C(2020) 799]  ( 1 )

8

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Beslut av styrelsen för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå av den 21 november 2019 om interna bestämmelser avseende begränsningar av vissa av de rättigheter som registrerade har i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för Enisas verksamhet

11

 

*

Beslut av det gemensamma företagets styrelse av den 9 december 2019 om interna regler om begränsning av vissa rättigheter för registrerade i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för verksamheten vid det europeiska gemensamma företaget

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 ( EUT L 169, 25.6.2019 )

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top