EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:006:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 006, 10 januari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 6

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
10 januari 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter

1

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter

2

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter

3

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

4

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter

5

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter

6

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter

7

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/11 av den 29 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas ( 1 )

8

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens Delegerade Direktiv (EU) 2020/12 av den 2 augusti 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet ( 1 )

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/13 av den 19 december 2019 om ändring av förhandlingsdirektiven för förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap med länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, i den mån de omfattas av unionens befogenhet

101

 

*

Beslut (EU) 2020/14 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 19 december 2019 om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar förhandla om avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och länderna och regionerna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å andra sidan, i den mån som de omfattas av medlemsstaternas befogenhet

112

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/15 av den 9 januari 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2020) 122]  ( 1 )

114

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top