EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:333:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 333, 27 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 333

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
27 december 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2218 av den 24 oktober 2019 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen

1

 

*

Protokoll om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets Förordning (EU) 2019/2219 av den 24 oktober 2019 om fördelning av fiskemöjligheter enligt protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen

31

 

*

Rådets Förordning (EU) 2019/2220 av den 19 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2221 av den 12 december 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 612/2013 vad gäller de uppgifter som registreras i meddelanden avseende registreringen av ekonomiska aktörer och skatteupplag i de nationella registren och det centrala registret

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019 om ändring av förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller de uppgifter som ska lämnas enligt de datoriserade förfarandena för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

56

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2223 av den 13 december 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/323 vad gäller de uppgifter som krävs för dokument om ömsesidigt administrativt bistånd som används för informationsutbyte om punktskattepliktiga varor med punktskatteuppskov

82

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2019/2224 av den 23 oktober 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådetD

134

 

*

Europaparlamentets resolution (EU) 2019/2225 av den 23 oktober 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

135

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2019/2226 av den 23 oktober 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017

137

 

*

Europaparlamentets resolution (EU) 2019/2227 av den 23 oktober 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017

139

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2228 av den 19 december 2019 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

141

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2229 av den 19 december 2019 om bemyndigande att inleda förhandlingar med Republiken Vitryssland om ett avtal om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

143

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2019/2230 av den 19 december 2019 om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

146

 

*

Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/2231 av den 10 december 2019 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2020 (ECB/2019/40)

149

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2019 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Albanien av den 28 november 2019 om Albaniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta inom ramen för rådets förordning (EG) nr 168/2007 [2019/2232]

151

 

*

Beslut nr 1/2019 av AEP-kommittén inrättad genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, Å ena sidan, och europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Å andra sidan av den 2 december 2019 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [2019/2233]

154

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top