EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 330, 20 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 330

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
20 december 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2178 av den 14 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 i syfte att lägga till Unionen Komorerna i bilaga I

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2179 av den 13 december 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 481/2012 vad gäller landstilldelningen av tullkvoten för nötkött av hög kvalitet och om undantag från den genomförandeförordningen för kvotåret 2019/2020

3

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2180 av den 16 december 2019 om specifikation av kvalitetsrapporternas närmare form och innehåll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2181 av den 16 december 2019 om specifikation av tekniska aspekter vad gäller detaljer som är gemensamma för flera datauppsättningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 ( 1 )

16

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2182 av den 16 december 2019 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Pan Galego”/”Pan Gallego” (SGB)

42

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2183 av den 16 december 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Cordero Manchego” (SGB)

43

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2184 av den 16 december 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Riso del Delta del Po” (SGB)

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2185 av den 16 december 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Bleu du Vercors-Sassenage” (SUB)

45

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2186 av den 18 december 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

46

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2187 av den 19 december 2019 om fastställande av det högsta stödbeloppet för privat lagring av olivolja inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2019/1882

48

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2019/2188 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 11 december 2019 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rådgivande uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn i Irak (EUAM Irak) (EUAM Irak/3/2019)

50

 

*

Beslut (Gusp) 2019/2189 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 17 december 2019 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rådgivande GSFP-uppdrag i Centralafrikanska republiken (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Europeiska rådets beslut (EU) 2019/2190 av den 19 december 2019 om utnämning av två ledamöter i Europeiska centralbankens direktion

52

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/2191 av den 19 december 2019 till stöd för en global rapporteringsmekanism för olagliga konventionella vapen och ammunition till dessa i syfte att minska risken för avledning och olaglig överföring av dessa (”iTrace IV”)

53

 

*

Rådets Beslut (Gusp) 2019/2192 av den 19 december 2019 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

71

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/2193 av den 17 december 2019 om regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter och fastställande av dataformat för Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) [delgivet med nr C(2019) 8995]  ( 1 )

72

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/2194 av den 29 november 2019 om behörighet att företräda ECB (ECB/2019/33)

86

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/2195 av den 5 december 2019 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2019/39)

91

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2019/2117 av den 29 november 2019 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem ( EUT L 320, 11.12.2019 )

104

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU ( EUT L 208, 17.8.2018 )

105

 

*

Rättelse till Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38) ( EUT L 327, 17.12.2019 )

106

 

*

Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37) ( EUT L 327, 17.12.2019 )

107

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top