EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 328, 18 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
18 december 2019


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2160 av den 27 november 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer ( 1 )

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler ( 1 )

7

 

*

Europaparlamentets och rådets Direktiv (EU) 2019/2162 av den 27 november 2019 om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU ( 1 )

29

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2163 av den 17 december 2019 om fastställande av utlösande volymer för åren 2020 och 2021 för eventuell tillämpning av tilläggsimporttullar på vissa frukter och grönsaker

58

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2164 av den 17 december 2019 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll ( 1 )

61

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2165 av den 17 december 2019 om godkännande för ändring av specifikationerna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

81

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/2166 av den 16 december 2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/908/EU vad gäller upptagandet av Serbien och Sydkorea i förteckningarna över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga för behandlingen av exponeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

84

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2167 av den 17 december 2019 om godkännande av den strategiska planen för nätverket för nätverksfunktioner för flygledningstjänsten av det gemensamma europeiska luftrummet för perioden 2020–2029

89

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2168 av den 17 december 2019 om utseende av nätverksstyrelsens ordförande och ledamöter och deras suppleanter samt av ledamöterna och deras suppleanter i den europeiska samordningscellen för luftfartskriser vad gäller nätverksfunktioner för flygledningstjänst för den tredje referensperioden 2020–2024

90

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/2169 av den 17 december 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr (2019) 9369]  ( 1 )

97

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/588 av den 18 april 2018 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller 1-metyl-2-pyrrolidon ( EUT L 099, 19.4.2018 )

120

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2222 av den 1 december 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 vad gäller utgiftsdeklarationer, kontroll av överensstämmelse och innehållet i årsräkenskaper ( EUT L 316, 2.12.2015 )

121

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/583 av den 13 april 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 om utgiftsdeklarationer för landsbygdsutvecklingsprogram och transparens ( EUT L 097, 14.4.2015 )

122

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top