EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:324:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 324, 13 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 324

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
13 december 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2135 av den 21 november 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det tredje mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller antagandet av ett beslut om utfasning av tandamalgam och om ändring av bilaga A till den konventionen

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2136 av den 5 december 2019 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av Internationella sockeravtalet 1992

3

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2137 av den 5 december 2019 om fastställande av att Rumänien inte har vidtagit effektiva åtgärder till följd av rådets rekommendation av den 14 juni 2019

5

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2019/2138 av den 5 december 2019 om ändring av beslut 2007/441/EG om bemyndigande för Republiken Italien att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 26.1 a och artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt

7

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2019/2139 av den 10 december 2019 om utseende av två ledamöter till kommittén bestående av oavhängiga framstående personer enligt artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

9

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2019/2140 av den 21 oktober 2019 om statligt stöd SA.52194 — 2019/C (ex 2018/FC) — Republiken Slovakien — Omsättningsskatt för detaljhandeln i Slovakien [delgivet med nr C(2019) 7474]  ( 1 )

11

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

FN-föreskrift nr 14 — Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på säkerhetsbältesförankringar [2019/2141]

14

 

*

FN-föreskrift nr 145 — Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på Isofix-förankringssystem, Isofix-förankringar med övre hållrem och i-Size-sittplatser [2019/2142]

47

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2019/1966 av den 27 november 2019 om ändring och korrigering av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Europeiska unionenes officiella tidning L 307 av den 28 november 2019)

80

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top