EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:312:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 312, 3 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 312

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
3 december 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2007 av den 18 november 2019 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av beslut 2007/275/EG ( 1 )

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2008 av den 28 november 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sjöfartsorganisationen vid dess församlings 31:a session om antagande av ändringar av resolution A.658(16) om användning och montering av reflexmaterial på livräddningsutrustning och om antagande av en resolution om riktlinjer för besiktningar inom ramen för det harmoniserade systemet för besiktning och certifiering (HSSC)

40

 

*

Rådets Beslut (Gusp) 2019/2009 av den 2 december 2019 om stöd till Ukrainas ansträngningar för att bekämpa olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen i samarbete med OSSE

42

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2010 av den 12 november 2019 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU [delgivet med nr C(2019) 7987]  ( 1 )

55

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/2011 av den 28 november 2019 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/2009 om godkännande av de program för vaccinering mot lumpy skin disease som lämnats in av medlemsstaterna genom förlängning av dess tillämpningsperiod [delgivet med nr C(2019) 8580]  ( 1 )

93

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/2012 av den 29 november 2019 om undantag enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 29/2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet ( 1 )

95

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top