EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 307, 28 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 307

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
28 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om datum för undertecknande samt provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019

1

 

*

Information om datum för undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1964 av den 26 november 2019 om godkännande av L-lysinbas (flytande), L-lysinmonohydroklorid (flytande), L-lysinmonohydroklorid (tekniskt ren) och L-lysinsulfat som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1965 av den 26 november 2019 om godkännande av natriummolybdatdihydrat som fodertillsats för får ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1966 av den 27 november 2019 om ändring och korrigering av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1967 av den 25 november 2019 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

27

 

*

Kommissionens Beslut (EU) 2019/1968 av den 2 augusti 2019 om den åtgärd SA.21445 – C 42/2006 som Republiken Italien har genomfört för att ge ränta på italienska postverkets checkkonton hos den italienska finansförvaltningen [delgivet med nr C(2019) 5649]  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1969 av den 26 november 2019 om senareläggande av det datum då godkännandet av IPBC för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1970 av den 26 november 2019 om ändring av bilaga II till beslut 93/52/EEG vad gäller status som officiellt fri från brucellos (B. melitensis) och av bilaga II till beslut 2003/467/EG vad gäller status för vissa regioner i Spanien som officiellt fria från brucellos samt av bilagorna I och II till beslut 2008/185/EG vad gäller sjukdomsfri status och godkännande av utrotningsprogram avseende Aujeszkys sjukdom för vissa regioner i Italien [delgivet med nr C(2019) 8378]  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1971 av den 26 november 2019 om erkännande av systemet ”Universal Feed Assurance Scheme” för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1972 av den 26 november 2019 om ändring av genomförandebeslut 2013/764/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 8396]  ( 1 )

56

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1973 av den 27 november 2019 om att inte godkänna silverkopparzeolit som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 7 ( 1 )

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top