EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:304:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 304, 26 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 304

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
26 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2019/1945 av den 19 november 2018 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo)

1

 

*

Avtal Mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön

2

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1946 av den 19 november 2018 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo)

4

 

*

Avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1947 av den 22 november 2019 om godkännande av cassiagummi som fodertillsats för katter och hundar ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1948 av den 25 november 2019 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/186 införts på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, och om registrering av sådan import

10

 

 

BESLUT

 

*

Rådets Beslut (EU) 2019/1949 fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen av den 25 november 2019 om antagande av förteckningen över övriga personer som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen och om upphävande och ersättande av beslut (EU) 2019/1393

16

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1950 av den 25 november 2019 om senareläggande av det datum då godkännandet av K-HDO för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1951 av den 25 november 2019 om senareläggande av det datum då godkännandet av tebukonazol för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut ( 1 )

21

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1952 av den 25 november 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 8592]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top