EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:301:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 301, 22 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 301

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
22 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1934 av den 18 mars 2019 om undertecknande på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/1935 av den 13 maj 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i euro för ansvarsförsäkring och ekonomiska resurser för försäkrings- och återförsäkringsförmedlare ( 1 )

3

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Gemensamma Resolutionsnämndens Beslut av den 18 september 2019 om interna regler angående begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för administrativa utredningar/disciplinära förfaranden/utredningar/annat som utförs av Gemensamma resolutionsnämnden (SRB/ES/2019/32)

5

 

*

Gemensamma Resolutionsnämndens Beslut av den 18 september 2019 om interna regler angående begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för informella förfaranden rörande SRB:s policy om skydd av enskildas värdighet och förebyggande av psykologiska och sexuella trakasserier (SRB/ES/2019/33)

10

 

*

Gemensamma resolutionsnämndens beslut av den 18 september 2019 om interna regler angående begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för utredningar av interna säkerhetsincidenter som utförs av Gemensamma resolutionsnämnden (SRB/ES/2019/34)

14

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top