EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 299, 20 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 299

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
20 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/1924 av den 31 juli 2019 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Malis regering om status för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali)

1

 

*

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Malis regering om status för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali)

3

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1925 av den 14 november 2019 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

11

 

*

Protokoll om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

13

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2019/1926 av den 14 november 2019 om fördelning av fiskemöjligheter enligt protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

43

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1927 av den 19 november 2019 om undantag från de regler om ursprungsprodukter som anges i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore och som tillämpas inom ramen för årliga kvoter på vissa produkter från Singapore

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1928 av den 19 november 2019 om anpassning av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2019 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/916

49

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 av den 19 november 2019 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i vissa leksaker vad gäller formaldehyd ( 1 )

51

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1930 av den 18 november 2019 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/570 vad gäller rescEU-resurser [delgivet med nr C(2019) 8130]  ( 1 )

55

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1931 av den 19 november 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 8424] ( 1 )

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top