Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:283:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 283, 5 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 283

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
5 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1844 av den 22 oktober 2019 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen BPF_Iodine_VET ( 1 )

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens Delegerade Direktiv (EU) 2019/1845 av den 8 augusti 2019 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i vissa gummikomponenter som används i motorsystem ( 1 )

38

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2019/1846 av den 8 augusti 2019 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall som används i vissa förbränningsmotorer ( 1 )

41

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1847 av den 31 juli 2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/190/EU vad gäller den årliga fördelningen per medlemsstat av medlen från den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga samt en förteckning över stödberättigade regioner [delgivet med nr C(2019) 5438]

44

 

*

Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/1848 av den 29 oktober 2019 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2019/32)

57

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/1849 av den 4 oktober 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2019/30)

64

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon med avseende på skydd av förare och passagerare i hytter på kommersiella fordon [2019/1850]

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top