EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 270, 24 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 270

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
24 oktober 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning 2019/1755 av den 8 augusti 2019 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts)

1

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1756 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningen över tredjeländer från vilka sändningar av hö och halm får föras in till unionen ( 1 )

57

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1757 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2018/659 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer och delar därav från vilka levande hästdjur samt sperma, ägg och embryon från hästdjur får föras in till unionen ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1758 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1251/2008 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka sändningar av vattenbruksdjur får föras in till Europeiska unionen ( 1 )

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1759 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen ( 1 )

66

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1760 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner får föras in till unionen ( 1 )

69

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1761 av den 23 oktober 2019 om ändring av del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka sändningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter får föras in till unionen ( 1 )

72

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1762 av den 23 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka vissa djur och färskt kött får föras in i unionen ( 1 )

75

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1763 av den 4 oktober 2019 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i tekniska expertutskottet vid Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif) vad gäller vissa ändringar av specifikationen för de nationella fordonsregistren och de enhetliga tekniska föreskrifterna – Telematikapplikationer för godstrafik (UTP TAF)

79

 

*

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1764 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen ( 1 )

81

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1765 av den 22 oktober 2019 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa och om upphävande av genomförandebeslut 2011/890/EU [delgivet med nr C(2019) 7460]  ( 1 )

83

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1766 av den 23 oktober 2019 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/436 vad gäller den harmoniserade standarden EN ISO 19085-3:2017 för numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner

94

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1767 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilagorna I och III till beslut 2010/472/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningarna över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma, ägg och embryon från får och getter får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7635]  ( 1 )

97

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1768 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga I till beslut 2006/168/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer från vilka embryon från nötkreatur får föras in till Europeiska unionen [delgivet med nr C(2019) 7636]  ( 1 )

100

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1769 av den 23 oktober 2019 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2019) 7637]  ( 1 )

103

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1770 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilagorna till beslut 2006/766/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer och områden från vilka musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter för användning som livsmedel får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7639]  ( 1 )

107

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1771 av den 23 oktober 2019 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr C(2019) 7641]  ( 1 )

110

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1772 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7642]  ( 1 )

113

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1773 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar [delgivet med nr C(2019) 7643]  ( 1 )

116

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1774 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga I till beslut 2012/137/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma från tamsvin får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7644]  ( 1 )

120

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1775 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma från tamdjur av nötkreatur får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7647]  ( 1 )

123

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top