EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:268:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 268, 22 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 268

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
22 oktober 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/1745 av den 13 augusti 2019 om komplettering och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU vad gäller laddningsstationer för motorfordon i kategori L, landströmsförsörjning till fartyg i inlandssjöfart, väteförsörjning till vägtransporter och naturgasförsörjning till väg- och vattenvägstransporter, och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1746 av den 1 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1747 av den 15 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller krav för vissa certifikat för flygbesättningsmedlemmar och behörigheter, regler om utbildningsorganisationer och behöriga myndigheter ( 1 )

23

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1748 av den 7 oktober 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, beträffande ändring av bilaga V till kapitel 4 i det avtalet

53

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1749 av den 14 oktober 2019 om begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-Lisa)

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top