EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:267:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 267, 21 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 267

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
21 oktober 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europeiska rådets beslut (EU) 2019/1740 av den 18 oktober 2019 om utnämning av Europeiska centralbankens ordförande

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 av den 23 september 2019 om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG [delgivet med nr C(2019) 6745]  ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1742 av den 17 oktober 2019 om huruvida enhetsavgifterna överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013 [delgivet med nr C(2019) 7333]  ( 1 )

9

 

*

Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/1743 av den 15 oktober 2019 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning) (ECB/2019/31)

12

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2019/1716 av den 14 oktober 2019 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua ( EUT L 262, 15.10.2019 )

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top