Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 259, 10 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

Europeiska unionens

officiella tidning

L 259

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången

10 oktober 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

 

 

 

II Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1689 av den 29 maj 2019 om rättelse av den rumänska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2018/1229 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (Text av betydelse för EES)

1


 

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1690 av den 9 oktober 2019 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet alfacypermetrin som ett kandidatämne för substitution i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)

2


 

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1691 av den 9 oktober 2019 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Text av betydelse för EES)

9


 

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1692 av den 9 oktober 2019 om tillämpningen av vissa bestämmelser om registrering och gemensamt unyttjande av data i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 efter det att den slutliga tidsfristen för registrering av infasningsämnen har löpt ut (Text av betydelse för EES)

12


 

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1693 av den 9 oktober 2019 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av stålhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina

15

 

 

BESLUT

*

Rådets beslut (EU) 2019/1694 av den 4 oktober 2019 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Ungern

58

*

Rådets beslut (EU) 2019/1695 av den 4 oktober 2019 om utnämning av fyra ledamöter och fem suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna

59

*

Rådets beslut (EU) 2019/1696 av den 4 oktober 2019 om utnämning av en ledamot och fem suppleante i Regionkommittén på förslag av Konungariket Spanien

61

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2019/1697 av den 7 oktober 2019 om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

63


 

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1698 av den 9 oktober 2019 om europeiska produktstandarder utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet (Text av betydelse för EES)

65


 

 

III Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

*

Delegerat beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 42/19/KOL av den 17 juni 2019 om att undanta offentliga busstrafiktjänster i Norge från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU [2019/…]

75


 

 

I Lagstiftningsakter

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning EU) 2019/1688 av den 8 oktober 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import på import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater (Europeiska unionens officiella tidning L 258 av den 9 oktober 2019)

86

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

Top