EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:204:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 204, 2 augusti 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 204

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
2 augusti 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/1292 av den 31 juli 2019 om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1293 av den 29 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 vad gäller förteckningen över territorier och tredjeländer i bilaga II och förlagan till djurhälsointyg för hundar, katter och illrar i bilaga IV ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1294 av den 1 augusti 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av betain som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1295 av den 1 augusti 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1469 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryska federationen och Ukraina till följd av en partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036

22

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/1296 av den 31 juli 2019 till stöd för stärkt biosäkerhet och bioskydd i Ukraina i linje med genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) om icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare av dessa

29

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/1297 av den 31 juli 2019 om ändring av beslut (Gusp) 2016/2382 om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa)

36

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/1298 av den 31 juli 2019 till stöd för dialog och samarbete Afrika–Kina–Europa om förhindrande av avledning av vapen och ammunition i Afrika

37

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/1299 av den 31 juli 2019 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

44

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1300 av den 26 juli 2019 om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje FLO-40685-2) [delgivet med nr C(2019) 5496]  ( 1 )

46

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1301 av den 26 juli 2019 om ändring av genomförandebeslut 2013/327/EU vad gäller förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av foder som innehåller eller består av genetiskt modifierad Ms8-, Rf3- och Ms8 × Rf3-raps enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5499]  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1302 av den 26 juli 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5501]  ( 1 )

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1303 av den 26 juli 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder [delgivet med nr C(2019) 5493]  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1304 av den 26 juli 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 4114 (DP-ØØ4114-3), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5491]  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1305 av den 26 juli 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 och klyvningsprodukterna Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 och MIR162 × 1507, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5502]  ( 1 )

69

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1306 av den 26 juli 2019 om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5503]  ( 1 )

75

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1307 av den 26 juli 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5481]  ( 1 )

81

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1308 av den 26 juli 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87411 (MON-87411-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5487]  ( 1 )

85

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1309 av den 26 juli 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2019) 5489]  ( 1 )

90

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1310 av den 31 juli 2019 om fastställande av regler för driften av Europeiska civilskyddspoolen och rescEU [delgivet med nr C(2019) 5614]  ( 1 )

94

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1311 av den 22 juli 2019 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2019/21)

100

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1312 av den 22 juli 2019 om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2019/22)

123

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top