EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:201:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 201, 30 juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 201

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
30 juli 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1271 av den 25 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1848 vad gäller det belopp som är tillgängligt för Rumänien för återbetalning i enlighet med artikel 26.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av de anslag som överförts från budgetåret 2018

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1272 av den 29 juli 2019 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel och genomförandebeslut (EU) 2017/2078 om tillstånd för utvidgning av användningen av beta-glukaner från jäst som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 ( 1 )

3

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1273 av den 26 juli 2019 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Slovakien [delgivet med nr C(2019) 5777]  ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1274 av den 29 juli 2019 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för referensvärden i Australien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1275 av den 29 juli 2019 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för referensvärden i Singapore i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1276 av den 29 juli 2019 om upphävande av genomförandebeslut 2012/627/EU om erkännande av Australiens rättsliga ramar och tillsynsregler som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1277 av den 29 juli 2019 om upphävande av genomförandebeslut 2012/630/EU om erkännande av Kanadas rättsliga ramar och tillsynsregler som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1278 av den 29 juli 2019 om upphävande av genomförandebeslut 2014/248/EU om erkännande av Singapores rättsliga ramar och tillsynsregler som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1279 av den 29 juli 2019 om erkännande av Amerikas förenta staters rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1280 av den 29 juli 2019 om erkännande av Mexikos rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

30

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1281 av den 29 juli 2019 om upphävande av genomförandebeslut 2014/245/EU om erkännande av Brasiliens rättsliga ramar och tillsynsregler som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1282 av den 29 juli 2019 om upphävande av genomförandebeslut 2014/246/EU om erkännande av Argentinas rättsliga ramar och tillsynsregler som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

37

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1283 av den 29 juli 2019 om erkännande av Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1284 av den 29 juli 2019 om erkännande av Hongkongs rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( 1 )

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top