EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:184:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 184, 10 juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 184

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
10 juli 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1172 av den 6 juni 2019 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, av rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1173 av den 2 juli 2019 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Ayrshire New Potatoes”/”Ayrshire Earlies” [SGB])

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1174 av den 9 juli 2019 om fastställande av budgettak för 2019 för vissa ordningar för direktstöd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

12

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1175 av den 9 juli 2019 om erkännande av det frivilliga systemet ”Roundtable on Sustainable Palm Oil RED” för att visa att hållbarhetskriterierna i med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG uppfylls

21

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Arbetsordning för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Mars 2019

23

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top