Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:179:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 179, 3 juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 179

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
3 juli 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1129 av den 2 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 79/2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EU) nr 904/2010 angående administrativt samarbete och bedrägeribekämpning i fråga om mervärdesskatt

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1130 av den 2 juli 2019 om enhetliga villkor för en harmoniserad tillämpning av territoriella typindelningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1131 av den 2 juli 2019 om inrättande av ett tullverktyg för genomförandet av artikel 14a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1132 av den 2 juli 2019 om tillhandahållande av tidsbegränsat extraordinärt anpassningsstöd till jordbrukare inom nöt- och kalvköttssektorn i Irland

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1133 av den 25 juni 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet (IPEEC) vad gäller förlängningen av IPEEC:s stadga för perioden 24 maj–31 december 2019

23

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2019/1134 av den 1 juli 2019 om ändring av beslut 2009/300/EG och beslut (EU) 2015/2099 vad gäller giltighetstiden för ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter och av tillhörande bedömnings- och kontrollkrav [delgivet med nr C(2019) 4626]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top