EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:167:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 167, 24 juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 167

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
24 juni 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1025 av den 18 juni 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Pruneaux d'Agen”/”Pruneaux d'Agen mi-cuits” (SGB)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1026 av den 21 juni 2019 om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte av uppgifter och för lagring av sådana uppgifter i enlighet med unionens tullkodex

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1027 av den 21 juni 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Tiroler Speck” [SGB])

18

 

 

BESLUT

 

*

Rådets Beslut (EU) 2019/1028 av den 14 juni 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester

24

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1029 av den 18 juni 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 och 145, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 15 and 19, vad gäller förslaget till ändring av den ömsesidiga resolutionen M.R.2, vad gäller förslaget till en ny FN-föreskrift samt vad gäller förslagen om ändring av godkännandena av utarbetande av globala tekniska föreskrifter

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1030 av den 21 juni 2019 om senareläggande av det datum då godkännandet av indoxakarb för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 löper ut ( 1 )

32

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1031 av den 21 juni 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet under nr C(2019) 4883]  ( 1 )

34

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/1032 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2019/11)

64

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/1033 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2019/12)

75

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/1034 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2019/13)

79

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2019 av den 10 april 2019 av gemensamma kommittén för avtalet mellan EU och Japan om ett ekonomiskt partnerskap [2019/1035]

81

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top