Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:144:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 144, 3 juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 144

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
3 juni 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/897 av den 12 mars 2019 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller införande av riskbaserad kontroll av uppfyllelse i bilaga I och genomförande av miljöskyddskrav ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/898 av den 29 maj 2019 om godkännande av ett preparat av eugenol som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/899 av den 29 maj 2019 om förlängt godkännande av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som fodertillsats för slaktlamm, mjölkgetter, mjölkfår, mjölkproducerande bufflar, hästar och slaktsvin och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1447/2006, (EG) nr 188/2007, (EG) nr 232/2009, (EG) nr 186/2007 och (EG) nr 209/2008 (innehavare av godkännandet: S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/900 av den 29 maj 2019 om godkännande av 8-merkapto-p-mentan-3-on och p-ment-1-en-8-tiol som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/901 av den 29 maj 2019 om godkännande av riboflavin framställt av Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin framställt av Bacillus subtilis (DSM 17339 och/eller DSM 23984) och riboflavin-5′-fosfat natriumsalt framställt av Bacillus subtilis (DSM 17339 och/eller DSM 23984) (källor till vitamin B2) som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

41

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/902 av den 28 maj 2019 om en åtgärd som Sverige vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om förbud mot utsläppande på marknaden av en saxlyft för fordon (modell TL530LF), tillverkad av TWA Equipment S.r.l. [delgivet med nr C(2019) 3886]  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/903 av den 29 maj 2019 om fastställande av EU-täckande prestationsmål för nätverket för flygledningstjänst för den tredje referensperioden som inleds den 1 januari 2020 och avslutas den 31 december 2024 ( 1 )

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top