EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:139:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 139, 27 maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
27 maj 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/848 av den 17 maj 2019 om ingående på Europeiska unionens vägnar av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/849 av den 24 maj 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1492 vad gäller högsta tillåtna halt av kolekalciferol (vitamin D3) i foder för laxfiskar ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/850 av den 24 maj 2019 om ändring för trehundratredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

8

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/851 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sjöfartsorganisationen vid det 74:e mötet i kommittén för skydd av den marina miljön och det 101:a mötet i sjösäkerhetskommittén om antagande av ändringar av bilaga II till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg, ändringar av den internationella koden för det utökade programmet för inspektioner vid besiktning av bulkfartyg och oljetankfartyg, 2011, ändringar av den internationella koden om livräddningsanordningar, ändringar av formulären C, E och P i tillägget till den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, samt ändringar av den internationella säkerhetskoden för fartyg som använder gaser eller andra bränslen med låg flampunkt

10

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/852 av den 21 maj 2019 om Regionkommitténs sammansättning

13

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/853 av den 21 maj 2019 om fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top