EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:132:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 132, 20 maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 132

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
20 maj 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/798 av den 17 maj 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/799 av den 17 maj 2019 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/800 av den 17 maj 2019 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller utvidgad användning av karmin, karminsyra (E 120) i vissa köttprodukter som är traditionella i de franska utomeuropeiska territorierna ( 1 )

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/801 av den 17 maj 2019 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) på vissa färska frukter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/802 av den 17 maj 2019 om rättelse av den grekiska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2018/775 om bestämmelser för tillämpningen av artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller bestämmelser för att ange ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediensen i ett livsmedel ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/803 av den 17 maj 2019 om de tekniska kraven för innehållet i kvalitetsrapporterna om europeisk statistik om naturgas- och elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/804 av den 17 maj 2019 om förlängt godkännande av selen i organisk form framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 och av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertillsats för alla djurarter och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1750/2006 och (EG) nr 634/2007 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/805 av den 17 maj 2019 om godkännande av ett preparat av muramidas framställt av Trichoderma reesei (DSM 32338) som fodertillsats för slaktkycklingar och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, som företräds i EU av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

33

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/806 av den 17 maj 2019 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top