EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:115:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 115, 2 maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 115

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
2 maj 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Förklaring som lämnas till energistadgesekretariatet i enlighet med artikel 26.3 b ii) i energistadgefördraget och som ersätter uttalandet av den 17 november 1997 på Europeiska gemenskapernas vägnar

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/680 av den 30 april 2019 om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/681 av den 30 april 2019 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

5

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/682 av den 9 april 2019 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

7

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/683 av den 9 april 2019 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)

9

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/684 av den 25 april 2019 om erkännande av Japans rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner under tillsyn av Japans myndighet för finansiella tjänster som motsvarar värderings-, tvistlösnings- och marginalsäkerhetskraven i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( 1 )

11

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/685 av den 18 april 2019 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019 (ECB/2019/10)

16

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top