EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:099:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 99, 10 april 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 99

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
10 april 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/563 av den 8 april 2019 om ingående, på unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/564 av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/565 av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/566 av den 9 april 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa rördelar med ursprung i Ryska federationen, Republiken Korea och Malaysia efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 samt avslutande av undersökningen om import av samma produkt med ursprung i Republiken Turkiet

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/567 av den 9 april 2019 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

36

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2019/568 av den 8 april 2019 om utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

38

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2019/569 av den 3 april 2019 om det föreslagna medborgarinitiativet ”Respekt för rättsstatsprincipen inom Europeiska unionen” [delgivet med nr C(2019) 2314]

39

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/570 av den 8 april 2019 om fastställande av regler för genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU vad gäller rescEU-resurser och om ändring av kommissionens genomförandebeslut 2014/762/EU [delgivet med nr C(2019) 2644]  ( 1 )

41

 

*

Gemensamma resolutionsnämndens beslut (EU) 2019/571 av den 28 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten och avslutningen av räkenskaperna för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017 (SRB/PS/2019/02)

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC ( EUT L 288, 22.10.2016 )

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top