EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:085I:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 85 I, 27 mars 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 085I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
27 mars 2019


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/491 av den 25 mars 2019 om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–Northern Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/492 av den 25 mars 2019 om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ( 1 )

5

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2019/493 av den 25 mars 2019 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

7

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/494 av den 25 mars 2019 om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen ( 1 )

11

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/495 av den 25 mars 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ( 1 )

16

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/496 av den 25 mars 2019 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket

20

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/497 av den 25 mars 2019 om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen

22

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/498 av den 25 mars 2019 om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

25

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/499 av den 25 mars 2019 om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ som inrättats genom förordning (EU) nr 1288/2013 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

32

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/500 av den 25 mars 2019 om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen ( 1 )

35

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/501 av den 25 mars 2019 om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen ( 1 )

39

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/502 av den 25 mars 2019 om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen ( 1 )

49

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/503 av den 25 mars 2019 om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ( 1 )

60

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/504 av den 19 mars 2019 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen ( 1 )

66

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 ( EUT L 38, 8.2.2019 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top